Трансплантиран пациент

Трансплантирани реципиенти

foregroundВсички реципиенти на органи, напр. потенциални кандидати за трансплантация, са регистрирани в списъци на чакащи, които са част от Евротрансплант, международната организация, която координира разпределянето на органи. Евротрансплант предоставя услуги на трансплантационни центрове, лаборатории и болници по трансплантации, които си сътрудничат в осем страни. В страните, които не са членове на Евротрансплант, всеки национален център по трансплантация урежда споразумение с болниците в други държави, в чиято листа на чакащите са включени. Белгия, Холандия, Германия, Люксембург, Унгария, Австрия, Словения и Хърватия в момента са членове на Евротрансплант. Общият брой на населението на посочените по-горе държави-членки е 135 млн. души. Предимствата на Евротрансплант са двустранни: има единна система за идентификация на донорите и само един списък на чакащите. Освен това, лекари и учени обединяват усилията си и създават правила относно разпределянето на органи въз основа на научни доказателства и медицинска експертиза

Разпределянето на органи

Разпределянето на органи до подходящ реципиент от националния лист на чакащите се извършва в разпределителен център на Евротрансплант (в град Лайден) с помощта на сложен компютърен софтуер (ENIS), който сравнява данните на потенциалния донор с данните на реципиента. Има няколко критерии, според които се извършва разпределението: очакваните резултати след трансплантацията, медицинско ниво на спешност, времето на изчакване, националния баланс на органи, както и допълнителните критерии, в зависимост от вида на органа (например тъканна съвместимост за бъбреците). Списъкът за съвместимост на органи се изготвя в съответствие с установени критерии и нивото на съвместимост, така че се избира подходящ реципиент за всеки орган. Има почти 16,000 пациенти, включени в списъка на чакащите на Евротрансплант. Обемът на групата от пациентите позволява съвпадение на реципиент с всеки достъпен орган. Благодарение на това се предоставя почти перфектна съвместимост. По време на процеса на разпределяне, Евротрансплант взимат под внимание различни пациентски данни като кръвна група и типа тъкан на донора и реципиента. Въз основа на списъка на наличните органи, предложението се дава на центъра за трансплантации във връзка с информацията за приоритета на пациента в списъка. Важно е да се отбележи, че личните данни на донори и реципиенти са кодирани и анонимно съхранявани.

Лист на чакащите

От съображения за сигурност, информацията за пациента, който е на второ място в списъка, се изпраща на центъра за трансплантации, заедно с основното предложение. По този начин, ако пациентът отхвърли органа, същият ще бъде използван за следващия пациент в списъка. След това центърът по трансплантации потвърждава, че органът е бил приет и разпределението е било организирано. Чрез софтуер се определя съвместимостта между донор и реципиент, което има за цел да предотврати възможни манипулации и злоупотреби.

Средното време на чакане за трансплантация

Според годишния доклад на Евротрансплант за 2014 г., средното време за чакане за трансплантация на бъбрек е приблизително 43 месеца. Пациентите чакат средно 15 месеца за сърдечна трансплантация, 12 месеца и половина за трансплантация на бял дроб, 13 месеца за черен дроб и 12 месеца за трансплантация на панкреас.