Нова технология подобрява трансплантациите на черен дроб

bg-3

Ново проучване,  проведено от д-р Дейвид Насрала от Университета в Оксфорд, включва 220 трансплантации на черен дроб, извършени във Великобритания, Белгия, Германия и Испания. Болниците, които участват в проекта, съхраняват донорски черни дробове в продължение на 24 часа в машина, изобретена от британската OrganOx Ltd., която поддържа функциите на органите чрез  топли течности. Изследването установява, че донорските черни дробове, които се поддържат топли  с помощта на машината,  са по-здрави след трансплантацията. Те са с  по-малко клетъчни увреждания по време на съхраняването, наблюдава се по-малък риск от увреждане по време на трансплантацията, отколкото тези,  държани в лед. Изследването установява, че хирурзите успяват да запазят черните дробове, които се поддържат топли с помощта на новата технология няколко часа по-дълго, като само няколко от тези органи биват отхвърлени и в крайна сметка трансплантират 20 %  повече от тях, отколкото охладените.
Picture – Нова технология подобрява трансплантациите на черен дроб
Ref:
https://organdonationalliance.org/keeping-donated-livers-warm-could-improve-transplants/