Европейски проект Eudonorgan

bg-2

Eudonorgan е европейски проект, организиран от Европейския парламент и подкрепен от Европейската комисия.  Проектът има за цел да осигури обучение и да повиши информираността за даряването на органи в Европейския съюз. Проектът е насочен към здравните специалисти, които са пряко свързани с донорството и други ключови експерти, които да насърчават донорството на органи. Основната цел на обучението на участниците е те да станат посланици на донорството на органи в  техните държави. След приключването на проектите участниците ще продължат да организират информационни събития в своите региони, за да продължат инициативата.