Съобщение за поверителност (Онлайн източници)

Последна актуализация: 3.5.2018

Astellas Pharma Ltd (“Astellas”) уважава правото Ви на лични данни. В настоящото съобщение за поверителност обясняваме кои сме ние, как съхранявамe, споделяме и използваме лична информация за Bас и как можете да упражните правата си за поверителност на данните, когато използвате уебсайтове и други онлайн източници (мобилни апликации, e-mail или други приложения, които изтегляте), които имат връзка с настоящото съобщение. Ако имате някакви въпроси или опасения по повод използването на лична информация, моля свържете се с нас, като използвате контактите, дадени в края.

Каква е дейността на Astellas?
Astellas Pharma е глобална фармацевтична компания, чийто централен офис се намира в Токио, Япония.
Нашата мисия е да подобряваме живота на пациентите в следните основни области: трансплантации, урология, онкология, антиинфекциозни медикаменти и болкоуспокояващи.

За повече информация за Astellas, моля вижте в секцията “За нас” на нашия сайт: https://www.astellas.eu/about/about/.

Каква лична информация събира Astellas и защо?
Личната информация, която събира Astellas на уебсайтовете или други онлайн дигитални източници, попада в следните категории:

• Информация, която Вие предоставяте
Ние искаме от Вас да предоставите определен вид информация доброволно. Видовете информация, които искаме от Вас да предоставите, и причините, поради които го правим, включват:

Видове лична информация Защо я събираме?
(a) Титла
(b) Първо име
(c) Фамилия
(d) Email адрес
(e) Пощенски адрес
(f) Телефонен номер Събираме лична информация, за да отговаряме на всяко запитване, или пък както е изискано за определен дигитален източник.

Ако поискаме да предоставите някаква лична информация, която не е описана по-горе, впоследствие личната информация, която сме Ви поискали и причините, поради които сме Ви я поискали, ще Ви бъдат разяснени.

• Информация, която събираме автоматично
Ние може да събираме определен тип информация автоматично от вашето устройство. В някои държави, включително страните в Европейското икономическо пространство, тази информация би могла да се определи като лична информация съгласно приложимите закони за защита на данните.

По-конкретно, информацията, която събираме автоматично, може да включва информация като Вашия IP адрес, вид на устройството, уникални идентификационни номера на устройството, вид браузър, географска локация (например страна и местоположение в град) или друг вид техническа информация. Ние може също така да събираме информация за това как Bашето устройство взаимодейства с нашия сайт, включително страниците, които сте посетили, или линковете, на които сте кликнали.

Събирането на тази информация ни позволява да разберем по-добре посетителите, които посещaват нашия уебсайт, откъде идват и какво съдържание от нашия уебсайт е интересно за тях. Използваме тази информация за целите на наш вътрешен анализ и за да подобрим качеството и релевантността на нашия уебсайт за посетителите.

Част от тази информация може да бъде събрана чрез “бисквитки” и подобна технология за проследяване, както е обяснено по-долу в секция “Бисквитки и подобна технология за проследяване” [link по-долу.]

Home

• Информация, която получаме от източници на трети страни
Понякога може да получаваме лична информация за Вас от източници на трети страни, но само след като сме проверили, че тези трети страни са получили Вашето съгласие, или по някакъв друг легален начин имат право да разкриват информация.

На кого Astellas разкрива лична информация?
Можем да разкрием лична информация на следните категории получатели:

• на наши компании, трети страни доставчици на услуги и партньори, които предоставят услуги по обработка на данни на нас или които по някакъв начин обработват лични данни за цели, които са описани в това съобщение за поверителност, или ще бъдете уведомени, когато събираме Bашата лична информация. Списък на нашите компании можете да намерите тук https://www.astellas.com/en/worldwide.

• На всеки компетентен правоприлагащ орган, регулатор, държавна агенция, съд или друга трета страна, за които вярваме, че разкриването е необходимо (i) като приложим закон или правило, (ii), за да упражним, установим или защитим нашите законни права, или (iii) да защитим Bашите жизненоважни интереси или тези на друго лице;

• на потенциален купувач (и неговите агенти и съветници) във връзка с всяко предложение за изкупуване, сливане или придобиване, на която и да е част от нашата дейност, при условие че информираме купувача, че трябва да използва Bашата лична информация само за целите, упоменати в това съобщение за поверителност.

• на което и да е друго лице, ако сте му дали Вашето съгласие за разкриване.

Законово основание за обработка на лична информация (само за посетители в Европейското икономическо пространство)
Ако сте посетител на Европейското икономическо пространство, нашето законово основание за събиране и използване на личната информация, описано по-горе, ще зависи от съответната лична информация и конкретния контекст, според който я събираме.

Обикновено обаче събираме лична информация от Bас само когато имаме Вашето съгласие да го направим, когато имаме необходимост от лична информация, за да сключим договор с Вас, или когато обработката е свързана със законовите ни интереси и не са пренебрегнати интересите Ви за защита на личните данни или основни права и свободи. В някои случаи може да имаме и юридическо задължение да събираме лична информация от Вас или в противен случай може да се нуждаем от лична информация, за да защитим Bашите жизненоважни интереси или тези на друго лице (напр. да информираме пациентите за възможни нежелани странични ефекти, свързани с лекарствата, които приемат ).

Ако искаме от Вас да предоставите лична информация, за да спазим законово изискване или да осъществим контакт с Вас, ще разясним в подходящото време и ще Ви уведомим дали предоставянето на лична информация е задължително или не (както и за възможните последици, ако не предоставите личната си информация).

Също така, ако събираме и използваме Bашата лична информация в зависимост от нашите законови интереси (или тези на трета страна), ще Ви информираме в подходящия момент кои са тези законови интереси.

Ако имате въпроси или се нуждаете от допълнителна информация относно правното основание, въз основа на което събираме и използваме Bашата лична информация, моля свържете се с нас, използвайки данните за контакт, предоставени в секцията “Как да се свържете с нас” по-долу link.

Home

Бисквитки и подобна технология за проследяване
Използваме “бисквитки” и подобна технология за проследяване (с общо наименование “бисквитки”), за да събираме и използваме лична информация за Bас. За допълнителна информация относно типовете “бисквитки”, които използваме, защо и как можете да контролирате “бисквитките”, моля, вижте нашето Съобщение за бисквитки: https://www.astellas.eu/cookies-policy/.

Как Astellas съхранява сигурността на моята лична информация?
Прилагаме подходящи технически и организационни мерки за защита на Bашата лична информация, която събираме и обработваме. Мерките, които използваме, са създадени така, че да осигуряват ниво на сигурност, съответстващо на риска при обработка на Bашата лична информация.

Международен обмен на данни

Вашата лична информация може да бъде прехвърлена и обработена в държави, различни от страната, в която живеете. Тези държави могат да имат закони за защита на данните, които са различни от законите във Bашата страна.

По-конкретно, нашите сървъри се намират в Обединеното кралство, а компаниите, доставчици на услуги и партньори на трети страни работят по целия свят. Това означава, че когато събираме Bашата лична информация, можем да я обработваме в някоя от тези страни.

Въпреки това ние сме взели необходимите мерки за сигурност, за да изискаме Bашите лични данни да останат защитени в съответствие с настоящото съобщение за поверителност.

Съхранение на данни

Ние съхраняваме личната информация, която събираме от Bас, когато имаме текущи законови бизнес основания, за да го направим (например, да Ви предоставим услуга, която сте поискали, или за да бъдат спазени приложимите законови, данъчни или счетоводни изисквания).

Когато нямаме текущи бизнес основания да обработваме Bашата лична информация, ние ще я изтрием или ще я направим анонимна, или ако това не е възможно (например, защото Bашата лична информация е била копирана с цел архивиране), тогава ние ще съхраним Bашата лична информация по сигурен начин и ще я изолираме от последваща обработка, докато стане възможно изтриването й.

Вашите права за защита на лични данни
Вие имате следните права за защита на данни:

• Ако искате да получите достъп, да коригирате, да актуализирате или да поискате Bашата лична информация да бъде изтрита, можете да го направите по всяко време, като се свържете с нас, използвайки данните за контакт, посочени в секция “Как да се свържете с нас” по-долу link:
https://www.astellaspharma.si.

• Освен това, ако сте гражданин на Европейския съюз, можете да се противопоставите срещу обработването на личната Ви информация, да ни помолите да ограничим обработката на личните Ви данни или да изискате пренос на Bашата лична информация. Освен това можете да упражнявате тези права, като се свържете с нас, използвайки данните за контакт в секция “Как да се свържете с нас” по-долу
https://www.astellaspharma.si.

• Имате право да откажете маркетинговите съобщения, които Ви изпращаме по всяко време. Можете да упражните това право, като кликнете върху връзката “отписване” или “отказване” в имейлите, които Bи изпращаме. За да се откажете от други форми на маркетинг (като маркетинг по пощaтa или телемаркетинг), моля, свържете се с нас, като използвате данните за контакт, посочени в секцията “Как да се свържете с нас” по-долу link:
https://www.astellaspharma.si.

• Също така, ако сме събрали и обработили Bашата лична информация с Bашето съгласие, впоследствие можете да оттеглите Bашето съгласие по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма да засегне законосъобразността на всяка обработка, която сме извършили преди оттеглянето на съгласието, нито ще повлияе върху обработката на Bашата лична информация, извършена въз основа на законосъобразни основания за обработка, различни от съгласието.

• Имате право да подадете жалба до орган за защита на данните относно събирането и използването на Bашата лична информация. За повече информация, моля да се свържете с локалния орган по защита на данните. (Контакти за връзка с органа по защита на данните в Европейското икономическо пространство, Швейцария и някои неевропейски държави (включително САЩ и Канада) може да намерите тук .)

Ние отговаряме на всички искания, които получаваме от лица, които желаят да упражнят своите права за защита на данните в съответствие с приложимите закони за защита на данните.

Използване на този уебсайт от непълнолетни
Не възнамеряваме нашите уебсайтове или онлайн услуги да бъдат използвани от лица на възраст под 18 години.

Актуализации на това съобщение за поверителност
Можем да актуализираме това съобщение за поверителност периодично в отговор на
променящото се законово, техническо или бизнес развитие. Когато актуализираме
съобщението за поверителност, ще предприемем необходимите мерки, за да Ви
информираме в съответствие със значимостта на промените, които правим. Ще
поискаме съгласието Ви за всякакви съществени промени в съобщенията за
поверителност, ако и където това се изисква от приложимите закони за защита на данните.

Можете да видите кога е актуализирано последното съобщение за поверителност, като проверите датата за последна актуализация, показана в горната част на това съобщение за поверителност.

Как да се свържете с нас

Ако имате въпроси или притеснения относно използването на лична информация, моля, свържете се със служител по защита на данните, като използвате следния имейл адрес: privacy@astellas.com.

Администраторът на личните Bи данни е Astellas Pharma, trženje in distribucija farmacevtskih izdelkov d.o.o.