Етичните принципи и донорството

golubica

Какво казва религията?

"Грях е да се погребе нещо, което може да послужи за живот." Папа Йоан Павел II Като цяло, повечето религии имат положително отношение към донорството и трансплантациите. Въпреки това, мнението по този въпрос варира в зависимост от постулати на съответната религия и тяхното тълкуване.

ХРИСТИЯНСТВО

Положителното отношение към донорството е най-добре изразено от папа Йоан Павел II. Той е казал: "Грях е да се погребе нещо, което може да послужи за живот." Да помогнем на други, които са в нужда, да бъдем състрадателни и безкористни са ценностите, дълбоко вкоренени в християнската религия на католици, протестанти и източно православни. Да дадеш част от себе си в алтруистичен план се разглежда като начин да се последва примера на Исус Христос. Донорството се счита за истински акт на милосърдие и любов, насърчено и подкрепено силно от християнската общност. Свидетелите на Йехова имат неодобрително отношение към донорството, тъй като тяхната вяра се противопоставя на процедурата кръвопреливане. Обществото на Стражевата кула позволява донорството и трансплантацията, само ако кръвта от тъканите и органите е източена.

ИСЛЯМ

Отношението към донорството зависи от тълкуването на Корана от различните мюсюлмански лидери. Един мюсюлманин може да дари само неговите "маловажни" органи като кожа, костен мозък и кръв на друг човек. Основните критерии за разграничаване на важните органи е способността им да се самовъзстановяват. Според тази доктрина, донорството на значимите органи, като бъбреци или черен дроб, приживе е недопустимо. Според други ислямски убеждения, всички органи могат да бъдат дарени, ако донорът не вреди на себе си.

ЮДАИЗЪМ

Всички четири течения на юдаизма (ортодоксален, консервативен, реформаторски, рестрикционен) насърчават донорството на органи. Позитивната нагласа към донорството и трансплантацията на органи произтича от разглеждането на живота, като най-святото нещо. Въпреки че Тора инструктира, че човешкото тяло трябва да бъде погребано цяло, спасяването на живот е по-важно и затова е позволено. Юдейският закон разграничава донорството на органи от жив и от трупен донор. Според юдейския закон може да се дари орган, без който донорът е в състояние да продължи живота си и който има способността да се възстанови. Относно дарението на органи от трупен донор, моментът на смъртта остава ключов в спора. Медицинската гледна точка за настъпването на смъртта се различава от юдейската. Според медицината, същинската смърт на индивида настъпва с мозъчната смърт. Според юдейския закон, ако сърцето бие, човекът е все още жив. Това може да се окаже проблем, след като органът е взет от трупен донор, в случай на установена мозъчна смърт и функциониращо сърце. Само тогава органът може да се използва за трансплантация. Дебат относно коя дефиниция на смъртта е "правилна" и морално приемлива остава основният етичен въпрос, за който все още няма отговор.

Превенция на трафика на човешки органи

Има много основателни страхове, свързани с трафика на човешки органи. Въпреки това, тези страхове не трябва да се обръщат срещу трансплантациите, които са научно обосновани и институционално регулирани. Ето защо през 2014 г. Комитетът на министрите на Съвета на Европа прие Конвенция срещу трафика на човешки органи, която е изключително важна за борбата срещу търговията с органи. Усилията и успехите на организациите като Евротрансплант със сигурност ще доведат до по-голяма прозрачност и открити практики на разпределянето на органи.

Възможна ли е честна търговия с органи?

Често се обсъждат етични въпроси относно търговията на органи, които са свързани до голяма степен с въпроса за справедливото разпределение, произтичащо от недостига на органи. Как да се разделят справедливо наличните ресурси и да се постигне справедливо разпределение? Има много хора, нуждаещи се от трансплантация на органи. Изправени сме пред недостиг на органи, което е и етичен въпрос. Евротрансплант е разработила ефективна и прозрачна система за разпределение на органи, генерирана от сложен софтуер, която цели да открие перфектна съвместимост между донора и реципиента, за да се направи трансплантация с перфектно съвпадение пациент - донор. Критериите, които се вземат под внимание са спешност, очакван резултат, баланс на органи в страната и времето за изчакване. Един от най-спорните етични въпроси, е търговията с органи. Както Генералният секретар на Съвета на Европа Турбьорн Ягланд казва, търговията с органи е "най-експлоататорската търговия на планетата". Това е в топ десет на най-незаконните практики за печелене на пари, генерираща 1,1 милиарда евро годишно в световен мащаб. Търговията на органи е незаконна в цял свят. Някои силно развити страни са дали идея за легализирането й, за да се предотврати екстракцията на органи, без съгласието на човек. Има повече аргументи против, отколкото за търговията с органи. Легализирането на търговията с органи би означавало по-голям контрол, но аргументите срещу това са много повече. Бедните, уязвими и необразовани хора, които често живеят в бедни и маргинализирани места, ще бъдат по-склонни да дарят органите си. От друга страна, заможните хора ще имат по-лесен достъп до необходим орган и безопасността на донора ще бъде под въпрос. Тъй като легализирането на търговията на човешки органи вероятно няма да бъде въведена в Европа, заради спорните етични въпроси, има документи и европейски организации, борещи се с подобна незаконна търговска дейност.